ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΣΠΙΘΑ


 

 

Ολόκληρο το βιβλίο με τις αρχές και βασικές θέσεις του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολίτων - Σπίθα:


Σχόλια