Ζωντανός


Έφυγε η φθαρτή σου υπόσταση αλλά είσαι εδώ και μας οδηγείς... 
πιο ζωντανός απο ποτέ...


Σχόλια