Βιβλίο ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ


Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται 90 γραπτές συνεντεύξεις του Μίκη Θεοδωράκη, της χρονικής περιόδου 2003 έως 2015, όπως ακριβώς ανασύρθηκαν από το Αρχείο του, και σε σειρά, από τις πιο πρόσφατες έως τις πιο παλιές, ανά έτος. Η επιλογή έγινε από τον ίδιο τον συνθέτη, ο οποίος διάλεξε και τους τίτλους. Επίσης, ο ίδιος επέλεξε ως Επίλογο του βιβλίου μια επιστολή που τον συγκίνησε. Οι συνεντεύξεις είναι στην πρωταρχική τους μορφή, αυτό σημαίνει πως δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από τους δημοσιογράφους, έχουν διαφορετική ημερομηνία δημοσίευσης, και ενίοτε έχουν ελλιπή στοιχεία καταχώρησης ή δεν συγκαταλέγονται ολόκληρες. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια να συμπληρωθούν οι αναγκαίες πληροφορίες, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό στις συνεντεύξεις 38, 44, 46. Αρκετές από αυτές δημοσιεύτηκαν σε ξένα έντυπα, σε μαθητικά ή τοπικά περιοδικά είτε αποτέλεσαν τμήμα διδακτορικών διατριβών ή ερευνητικών εργασιών. Στα κείμενά τους έχουν γίνει διακριτικές παρεμβάσεις ως προς τον εκσυγχρονισμό της ορθογραφίας και προς χάρη της ενοποίησης. Το βιβλίο προλογίζει ο Μίμης Ανδρουλάκης και το έργο εξωφύλλου ανήκει στον γ. στούμπο, «Χωρίς τίτλο», 2000.


Σχόλια