Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ

Οι παρακάτω Σπίθες συναντηθήκαμε και συναποφασίσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας κάτω από τον τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)"


Όροι συνεργασίας:

1. Οι Σπίθες που απαρτίζουν το Δίκτυο είναι σύμφωνες με την απόφαση του ιδρυτή και ηγέτη μας, Μίκη Θεοδωράκη, να μην έχει καμία οργανωτική δομή και δεσμεύονται ότι ούτε πρόκειται να δημιουργήσουν στο μέλλον.

2. Σκοποί του Δικτύου είναι: η απελευθέρωση της Χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις* και η επανάκτηση της πραγματικής Δημοκρατίας*.

Αυτό, πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται με την αφύπνιση της Ελληνικής κοινωνίας και τη σύμπραξή της σε μία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ*, προκειμένου να αποκατασταθεί η ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 


3."Αρχές και Τρόποι" εσωτερικής λειτουργίας του:

α) Διατήρηση συνοχής κι επαφής εντός του Κ.Α.Π.

β) Συλλογική αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσεων σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

γ) Ο καλύτερος προγραμματισμός και συντονισμός των Σπιθών που συμμετέχουν στο Δίκτυο σε θέματα ενημέρωσης, δράσεων, αντίστασης και αλληλεγγύης για τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.

δ) Η συνεχής διάδοση των ιδεών του Κ.Α.Π.

ε) Εναρμονιζόμενοι με την τελευταία οδηγία- πολιτική απόφαση του Ιδρυτή και Ηγέτη μας, Μίκη Θεοδωράκη, για την δημιουργία του ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ- ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ "ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α" και με οδηγό τα 9 σημεία** που μας έχει υποδείξει, δηλώνουμε ότι αυτό αποτελεί τον ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ του δικτύου.

4. Τα μέλη των Σπιθών που απαρτίζουν το Δίκτυο δηλώνουν την απόλυτη πίστη τους στις αρχές της ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΑΣ-ΗΘΟΥΣ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

Είναι αντίθετα σε κάθε μορφή βίας που προσβάλλει την προσωπικότητα και τους αγώνες του κάθε συναγωνιστή και η οποία εξάλλου δεν συμβαδίζει με τις αρχές του Κ.Α.Π.

5. Μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε Σπίθα επιθυμεί ,η ένταξη της οποίας προϋποθέτει την αποδοχή και το σεβασμό των προαναφερθέντων όρων και γίνεται με την ομόφωνη απόφαση των Σπιθών που ήδη το απαρτίζουν.

*τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε "κατοχικές δυνάμεις", "πραγματική Δημοκρατία", "Πατριωτική Αναγέννηση"

"κατοχικές δυνάμεις" είναι σύσσωμο το καθεστώς πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας (δηλαδή μία οικογενειοκρατούμενη πολιτική και οικονομική Ολιγαρχία, γνωστή σε όλη την Ελληνική κοινωνία με τα ονοματεπώνυμά της) που έχει παροπλίσει ύπουλα τη Δημοκρατία, την κοινωνική αποδοχή της οποίας σφετερίζεται, προκειμένου να κυβερνά τη Χώρα σύμφωνα με τη βούληση, τα συμφέροντα και τις εντολές των έξωθι πατρόνων της που είναι "η Διεθνής του Χρήματος".

"πραγματική Δημοκρατία", είναι το πολίτευμα εκείνο, του οποίου η λειτουργία εξασφαλίζει τη νομοθέτηση και εκτέλεση Νόμων σύμφωνα με την θέληση του Δήμου (του κυρίαρχου λαού) ο οποίος αποφαίνεται και αποφασίζει ο ίδιος (με κατάλληλους μηχανισμούς) για το τι θέλει σαν λύση του κάθε προβλήματός του και όχι να αποφασίζει για το ποιος θα αποφασίζει "εν λευκώ" αντ' αυτού, για τη λύση των προβλημάτων του, όπως συμβαίνει σήμερα στη "Δήθεν Δημοκρατία" που βιώνουμε , την οποία η κυβερνώσα Ολιγαρχία έχει επιβάλλει για να κρύβεται πίσω της).

"Πατριωτική Αναγέννηση", είναι η ανάδειξη του κοινού αισθήματος αλληλεγγύης, αλληλοκάλυψης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας που πρέπει να αναπτύξουμε οι Έλληνες, προκειμένου να αναδείξουμε τις αρετές μας και να καταστήσουμε την κοινωνία μας, στον τόπο που ζούμε, παγκόσμιο υπόδειγμα Δικαιοσύνης,Πολιτισμού, Γενναιότητας, Ανθρωπιάς και Προόδου. Αυτός ο "πατριωτισμός" (που καμία σχέση δεν μπορεί να έχει με τον προσχηματικό (γι' αυτό και στείρο) Εθνικισμό του ναζισμού και του φασισμού, είναι το μόνο αντίδοτο στην επέλαση για την παγκοσμιοποίηση που έχει εξαπολύσει η "Νέα Τάξη" ("Ordine Nuovo", "The New Order") της "Διεθνούς του Χρήματος", αποτέλεσμα της οποίας είναι και η καταστροφή που βιώνουμε.

**

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π.

·  1) Ενημέρωση, Ενότητα του Λαού.
·  2) Δημιουργία Αντιστασιακού Μετώπου.
·  3) Εκλογή Ηγεσίας.
·  4) Συμμετοχή στις εκλογές με στόχο την διακυβέρνηση της χώρας.
· 5) Οικονομική αυτάρκεια βασισμένη σε Σχέδιο για την συνολική συνεκμετάλλευση του εθνικού μας πλούτου (με βάση το Σύστημα των Κοινοπραξιών) ο οποίος υπολογίζεται σε πολλά τρισεκατομμύρια ευρώ. Δέσμευση ότι ο εθνικός πλούτος ανήκει στον Λαό.
· 6) Αποδέσμευση της χώρας από κάθε είδους υποχρεώσεις (οικονομικές πολιτικές).
·  7) Πρόγραμμα ανάπτυξης.
·  8) Δημιουργία Νέου Συντάγματος.
·  9) Εκλογές.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π.

Θέσεις της Κ.Α.Π.

Θέση 1. 

Για την επίτευξη της Ενότητας του Λαού πρέπει 

Α. να πολλαπλασιαστούν οι Σπίθες και 

Β. κάθε Σπίθα να δημιουργεί με τη διάδοση της ιδεολογίας και με τη δράση της μορφές λαϊκής ενότητας στον χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται.

Θέση 2. 

Η εκλογή της Ενιαίας Πανελλαδικής Ηγεσίας θα γίνει μέσα από τις ζυμώσεις ανάμεσα στις τοπικές μορφές ανάπτυξης της λαϊκής ενότητας. Ο χρόνος για την επίτευξη αυτού του στόχου θα εξαρτηθεί από την ροή των γεγονότων, τις προκλήσεις που θα γεννηθούν και τις μορφές της αντίστασης του Λαού. Η κατεύθυνση προς την οποία θα πάει το λαϊκό κίνημα θα πρέπει να είναι μόνιμα στραμμένη προς τον κύριο στόχο της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή θα πρέπει η Σπίθα να έχει τέτοια ακτινοβολία και τόση μαζικότητα, ώστε να είναι ικανή να εμπνεύσει τον Λαό για να μη ξεφύγει από τον κύριο στόχο του και συγχρόνως να κατακτά ολοένα και πιο μεγάλη δύναμη και μαζικότητα.

Θέση 3. 

Η μελέτη της ιστορίας μας δείχνει ότι οι επαναστατικές αλλαγές που οδήγησαν στην ελευθερία και την πρόοδο είναι αυτές που κυοφορήθηκαν μέσα στα σπλάχνα των Λαών εκφράζοντας μια βασική ιστορική αναγκαιότητα μέσα στην ιστορία των ανθρώπων: την ανάγκη για περισσότερες ελευθερίες έως την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου. Αντίθετα όσες ξεκίνησαν από μειοψηφίες κάθε είδους (στρατιωτικές, αβανγκαρντίστικες, ταξικές, πολιτικές κλπ.) οδήγησαν τελικά σε ολοκληρωτισμούς κάθε είδους. Ακόμα κι αν για μια στιγμή επηρέασαν την λαϊκή πλειοψηφία, όπως συνέβη με τον Χίτλερ. Κι αυτό εξηγείται από το γεγονός, όπως είδαμε, ότι η πορεία της ανθρωπότητας οδηγείται βασανιστικά προς ένα κύριο στόχο: την κατάκτηση της Ελευθερίας. Επομένως το αίτημα για την κατάκτηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι ταυτόσημο με κείνο της Ελευθερίας. Τι σημαίνει Ελευθερία για έναν Λαό; Να αποφασίζει ο ίδιος για όλους και για όλα. Να εκμεταλλεύεται τον πλούτο του με τον δικό του τρόπο και για το δικό του συμφέρον. Να κατακτά καθημερινά ανώτερα επίπεδα στις συνθήκες διαβίωσης, υγείας και μόρφωσης. Να αναπτύσσει συνεχώς τις παραγωγικές του δυνάμεις, ώστε να βγαίνει προοδευτικά από τον κύκλο της παραγωγής, για να κερδίζει ολοένα και πλουσιότερο ελεύθερο χρόνο που αποτελεί προϋπόθεση της πολιτιστικής αναγέννησης. Και φυσικά όλα αυτά σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, που σημαίνει καθεστώς δίκαιης ανισότητας. Από την άποψη της ταξικής διαστρωμάτωσης ο κανόνας είναι ότι:

Η έλλειψη ελευθερίας, δημοκρατίας και οικονομικής επάρκειας και αυτοτέλειας σε εθνικό επίπεδο εντείνουν τις ταξικές αντιθέσεις. Αντίθετα σε συνθήκες πλήρους οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κατάκτηση της παλλαϊκής εξουσίας και με Σύνταγμα που κατοχυρώνει την Άμεση Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, οι ταξικές αντιθέσεις ελαττώνονται και μπορεί κάποτε ακόμα και να εξαλειφθούν κατά την τελική φάση της Πατριωτικής Αναγέννησης.

Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν μονάχα όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι το κίνημα εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν ο χαρακτήρας της πάλης είναι εθνικός και λαϊκός ταυτόχρονα. Κι αυτό γιατί ο κύριος εχθρός είναι ουσιαστικά ξένος και δεν χτυπά επιλεκτικά μόνο μια τάξη αλλά το σύνολο του Λαού, όπως συμβαίνει σήμερα και όπως συνέβαινε ουσιαστικά από τον εμφύλιο και πέρα. Γι’ αυτό έχει σημασία να πείσουμε όλους τους Έλληνες ότι η χώρα μας ζει εδώ και δεκαετίες κάτω από συνθήκες προτεκτοράτου των Αμερικανών και της Διεθνούς Οικονομικής Ολιγαρχίας.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τον χαρακτήρα της Κυβέρνησης που θα προκύψει. Οπωσδήποτε όμως δεν θα είναι κομματικός αλλά εθνολαϊκός. Για τον λόγο αυτό το έργο της θα είναι να επιτευχθούν οι στόχοι-θέσεις 4, 5, 6, 7 και 8, ώστε στις νέες εκλογές (θέση 9) να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα η διαφορετικότητα μέσα από την ενότητα.

Η άποψή μας είναι ότι θέση χωρίς αντίθεση οδηγεί στην αποσύνθεση. Η σύνθεση επιτυγχάνεται μόνο με την ελεύθερη αντιπαράθεση θέσεων και αντιθέσεων.

Επομένως η εκλεγμένη Κυβέρνηση (θέση 3) εκφράζοντας τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας έχει το ιστορικό δικαίωμα να γίνει θέση σε περιορισμένο χρονικά διάστημα, με την υποχρέωση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Από κει και πέρα οφείλει να οδηγήσει μέσα από νέες εκλογές στην ελεύθερη πάλη των αντιθέσεων, για να εξασφαλίσει την πορεία της χώρας προς τα εμπρός. Είναι φανερό, ότι μέσα στις νέες συνθήκες της Εθνικής Ανεξαρτησίας που θα δημιουργήσει η εφαρμογή του Προγράμματος, ο χαρακτήρας των νέων αντιθέσεων θα έχει θετικό χαρακτήρα και θα είναι ανταγωνιστικός ως προς την επίτευξη του περισσότερο καλού.

*Όπως βλέπετε, το όραμά μου μπορεί να φαίνεται σήμερα ουτοπικό, όμως να μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα βήματα της ανθρωπότητας έγιναν κάθε φορά που ο άνθρωπος πάλευε για την Ουτοπία. Μονάχα που θα πρέπει από τη στιγμή της στράτευσης για την κατάκτηση ενός μεγάλου ιδανικού να θεωρήσει κανείς τον εαυτό του δοσμένο ψυχή τε και σώματι στο όραμά του. Δεν υπάρχει πιο ιερή πράξη από τη θυσία για τον Λαό. Η αφοσίωση στο συμφέρον του Λαού είναι κι αυτή μια θρησκεία. Για μένα η πιο σημαντική.

Ας μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες. Η Κ.Α.Π. είναι πολύ αδύνατη ακόμα για να σηκώσει στις πλάτες της ένα τόσο μεγάλο Όραμα. Όμως όπως σας είπα ήδη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μπορεί σήμερα να μην είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε σε ένα τόσο βαρύ και μεγάλο χρέος, όμως έστω και λίγοι, έστω και αδύναμοι, ας διατηρήσουμε όσο μπορούμε την Σπίθα αναμμένη και ας προσπαθήσουμε να γινόμαστε κάθε μέρα καλλίτερα, για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τη φλόγα, με πίστη ότι ακολουθούμε τον σωστό δρόμο που κάποτε –δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε- θα κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα.


Αθήνα, 23.8.2013 

Μίκης Θεοδωράκης


ΣΠΙΘΕΣ:

ΒΥΡΩΝΑ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ‘’ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ’’

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ‘’ΜΑΧΗΤΗΣ’’

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ "Z"

Ν. ΙΩΝΙΑΣ ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ’’

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ‘’ΆΤΤΑΛΟΣ Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ’’

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ’’

ΝΙΚΑΙΑΣ ‘’ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ’’

ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΟΡΑΜΑ’’

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ‘’ΣΙΑΟ’’

ΣΥΚΕΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πάρτε μέρος στον διάλογο.

Σχόλια υβριστικά και σχόλια που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εκάστοτε ανάρτησης, όπως επίσης και σχόλια που προκαλούν εντάσεις και διαπληκτισμούς, θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης ανώνυμα σχόλια δεν θα αναρτώνται.