Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Η Πρώτη Δήλωση Ενάντια στην Χούντα, απ' τον Μίκη Θεοδωράκη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΚΥΨΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ! 

ΠΡΩΤΟΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ! ΠΡΩΤΟΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΧΟΥΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΔΕΞΙΑ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ; ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ;

ΠΟΥΘΕΝΑ! ΣΙΩΠΗΣΑΝ, ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ & ΛΟΥΦΑΞΑΝ!

Ο ΜΙΚΗΣ! ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΜΟΝΟ!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ!

Οι συντελεστές του Θεοδωρακισμού / Τheodorakism


Πρώτη δημοσίευση στον Θεοδωρακισμό στις 21/11/2013Λίγα επεξηγηματικά λόγια του Μίκη Θεοδωράκη για την Δήλωση ενάντια στην Χούντα, απ' το ημερολόγιό του (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Α', ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ).

"Περνῶ ὅλη τή μέρα καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς νύχτας ἀντιγράφοντας μέ τό χέρι τό κείμενο. Μετά κατεβαίνω στό διαμέρισμα καί τό μαγνη­τοφωνῶ. Κάνουμε πολλές δεκάδες ἀντίγραφα. Ἐπάνω στίς κασέτες γρά­φω τίτλους φανταστικῶν τραγουδιῶν. Ὅπως, λόγου χάριν, «Love me», «Fox Trot», «Kiss me», «Bouki­Bouki», κ.λπ. Ὀργανώνω τήν ἀποστολή τοῦ ὑλικοῦ στίς τέσσερις ἄκρες τῆς Ἀθήνας. Ἀπό κεῖ θά φύγει γιά ὅλες τίς γωνιές τοῦ κόσμου! Εἶχα τήν αἴσθηση τότε ὅτι ἡ «Δήλωσή» μου αὐτή θά ἦταν μιά ἀκόμα φωνή ἀνάμεσα στίς δεκάδες ἐκκλήσεις γιά ἀγώνα πού θά ἔκαναν τά κόμ­ματα καί οἱ προσωπικότητες τῆς χώρας. Λίγο ἀργότερα διαπίστωσα, μέ μεγάλη μου ἔκπληξη, ὅτι ἡ δήλωσή μου ἦταν ἡ μοναδική φωνή πού μπόρεσε νά περάσει τά σύνορα τῆς χώρας καί νά μεταφέρει ἔτσι σέ ὅλον τόν κόσμο τή θέληση τῆς Ἑλλάδας ν’ ἀντισταθεῖ κατά τῆς τυραννίας."

Ακολουθεί ολόκληρη η Δήλωση μαζί με το χειρόγραφο

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ

Πρός τή διεθνῆ κοινή γνώμη, τόν ξένο Τύπο καί τίς ξένες πρεσβεῖες Ἀθήνα,  23.4.1967


Ὁ  βασιλιάς,  συνωμότες  ἀξιωματικοί  καί  ἐπίορκοι δικα­στικοί, σέ συνεργασία μέ τούς Ἀμερικανούς ἰμπεριαλιστές, κατέλυσαν τή δη­μοκρατία στήν Ἑλλάδα. Ἡ προδοτική αὐτή ἐνέργεια εἶναι ἀποτέλεσμα πανικοῦ καί  θά  ὁδηγήσει  ἀναπόφευκτα,  καί  σύντομα, στήν  ὁριστική  ἐκκαθάριση  τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς κρίσης, μέ τό ξερίζωμα τοῦ θρόνου καί ὅλων τῶν προ­στατῶν καί παραφυάδων του ἀπό τή χώρα μας. Μέ τήν πράξη τους αὐτή, τά θλιβερά ὄργανα τῶν ξένων ἔθεσαν τόν ἑαυτό τους ἐκτός τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ὁ ἑλληνικός λαός τούς ἔχει καταδικάσει. Τό τέλος τους, πού δέν θ’ ἀργήσει, θά εἶναι τό τέλος πού ἐπιφυλάσσουν οἱ ἐλεύθεροι λαοί στούς τυράννους των.


Ἡ χώρα μας στρατοκρατεῖται. Σέ δεκάδες χιλιάδες ἔχουν φτάσει οἱ συλ­λήψεις.  Ἑκατοντάδες χιλιάδες εἶναι οἱ καταζητούμενοι. Κανείς δέν γνωρίζει τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν θυμάτων. Οἱ κρατούμενοι, πού ἀνάμεσά τους βρίσκον­ται  ἡγετικοί  παράγοντες  τῆς  Ἀριστερᾶς,  τῆς  Ἕνωσης  Κέντρου,  ἀκόμα  καί τῆς Δεξιᾶς, βασανίζονται ἀπάνθρωπα. Οἱ δήμιοι τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ μας ἑτοιμάζουν καινούργια στρατόπεδα θανάτου καί ἔκτακτα στρατοδικεῖα.

Ὁ φασισμός ξαναχτύπησε, ὕστερα ἀπό τριάντα χρόνια, τήν Εὐρώπη. Χτύ­πησε τό λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ, τήν καρδιά τῆς δημοκρατίας. Χτύπησε τή φωτει­νή καί περήφανη ἀκρόπολη τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Κάνουμε ἔκκληση σέ ὅλους τούς δημοκράτες τοῦ κόσμου, καί ἰδιαίτερα τῆς Εὐρώπης, νά σταθοῦν ἀποφασιστικά στό πλευρό τοῦ μαχόμενου ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ὡστόσο, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πατριῶτες ὀργανώνουμε τήν πατριωτική δημο­κρατική ἀντίσταση μέ αἰσιοδοξία καί πίστη στίς ἀκατάβλητες δυνάμεις τοῦ λαοῦ μας. Μεγάλη καί ἔνδοξη εἶναι ἡ ἱστορία τῆς χώρας μας. Ἀναμετρηθήκαμε δεκάδες φορές μέ σιδερόφρακτους ἐχθρούς καί νικήσαμε. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ και­νούργια ἱστορική μάχη θά εἶναι τόσο δύσκολη καί σκληρή ὅσο ἀποφασιστική καί ὡραία. Γιατί θά μᾶς ὁδηγήσει σέ περίλαμπρη νίκη. Στήν ἐλευθερία, στήν ἀβασίλευτη, πραγματική δημοκρατία, στήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, στήν πατριω­τική ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας καί στήν ἐθνική ἀναγέννηση. 

Οἱ  Ἕλληνες  ἐργάτες,  ἀγρότες,  ὑπάλληλοι,  ἐπιστήμονες,  βιοτέχνες, δια­νοούμενοι, οἱ πατριῶτες Ἕλληνες ἀξιωματικοί, φαντάροι, ναῦτες, ἀεροπόροι, χωροφύλακες, ἀστυνομικοί, ἡ περήφανη ἑλληνική νεολαία, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί γέροι, ὅλοι οἱ Ἕλληνες πατριῶτες σηκώνονται, σάν ἕνας ἄνθρωπος, μπροστά στούς καταλυτές τῶν ἐλευθεριῶν καί παραμερίζουν τίς πολιτικές δι­αφορές. Ἑνώνονται κάτω ἀπό τά κοινά λάβαρα πού γράφουν: Ἐλευθερία­ Δη­μοκρατία­ Ἑλλάδα! Ἑνώνονται μαχητικά μέσα  σέ  ἕνα Ἐθνικό Πατριωτικό Ἀντιδικτατορικό Μέτωπο. Γιά μᾶς δέν ὑπάρχει τώρα παρά ἕνα κοινό ἰδανικό, ἕνας σκοπός: πῶς θά βγάλουμε τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ντροπή τῆς τυραννίας. Μέ κάθε θυσία! 

Τίς καρδιές μας φλογίζει τό πύρινο μίσος γιά τούς τυράννους. Οἱ καταλυ­τές τοῦ Συντάγματος, οἱ βιαστές τῆς δημοκρατίας, οἱ ἐχθροί τῆς ἐλευθερίας, οἱ προδότες τοῦ ἔθνους, πού πίστεψαν ὅτι θά γονατίσουν μέ τή βία τόν ἀδούλωτο λαό μας, ἄς εἶναι βέβαιοι πώς σέ λίγο θά τρέμουν μπροστά στήν ὀργή τοῦ γίγαν­τα ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί τότε δέν θά βρεθεῖ γωνιά τῆς ἑλληνικῆς γῆς γιά νά τούς κρύψει. Στή χώρα πού γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, πεθαίνουν οἱ τύραννοι!

Κάτω ἡ βασιλοφασιστική δικτατορία!
Ἔξω ἡ ξένη ἀκρίδα!
Κάτω ὁ μπόγιας Κόλλιας!
Ζήτω ἡ δημοκρατία!
Ζήτω ὁ ἑλληνικός λαός!
Ζήτω ἡ Ἑλλάδα!

Προσθέτω στήν κορυφή τῆς σελίδας μερικές πρακτικές ὁδηγίες:

Θερμή ἔκκληση νά φτάσει στόν προορισμό του. Νά ἀντιγραφεῖ μέ τό χέρι, μέ μηχανή, μέ πολύγραφο, νά τυπωθεῖ. Νά μοιραστεῖ ἀπό φίλο σέ φίλο, ἀπό σπίτι σέ σπίτι, ἀπό πόλη σέ πόλη. Νά πάει μέ κάθε μέσον στό ἐξωτερικό. Νά  δοθεῖ στά ἑλληνικά, ἤ μετα­φρασμένο, σέ ξένους δημοσιογράφους, ξένα πρακτορεῖα, ξένες ἐμπορικές ἀντι­προσωπεῖες, ξένους διπλωμάτες, ξένες πρεσβεῖες.

2 σχόλια:

  1. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΑ 93 ΤΟΥ.ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ!!! ΣΕΟΛΑ ΤΟΥ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Πάρτε μέρος στον διάλογο.

Σχόλια υβριστικά και σχόλια που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εκάστοτε ανάρτησης, όπως επίσης και σχόλια που προκαλούν εντάσεις και διαπληκτισμούς, θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης ανώνυμα σχόλια δεν θα αναρτώνται.